На сайте 120751 инструкция общим размером 488.04 Гб, которые состоят из 6096809 страниц

Холодильник BOSCH KGN 39H76. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя BOSCH KGN 39H76. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 135 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Бытовая техника
Категория
Холодильники
Тип устройства
Холодильник
Производитель (бренд)
BOSCH
Модель
BOSCH KGN 39H76
Еще инструкции
Холодильники BOSCH, Холодильники BOSCH
Язык инструкции
русский
Дата создания
19 Сентября 2022 г.
Просмотры
22 просмотра
Количество страниц
135
Формат файла
pdf
Размер файла
3.13 Мб
Название файла
bosch_manual_kgn_36h90.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 134 страницы. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • KGN..
  sv Bruksanvisning          pl Instrukcja obslugi
  no Bruksanvisning          ru Инcтpyкция пo экcплyaтaции
  fi Kayttoohje            el ??????? ??????
  da Brugsanvisning
 • sv Innehallsforteckning
  Sakerhetsanvisningar och varningar ... 6 Infrysningskapacitet ............................. 14
  Rad betraffande skrotning ..................... 8 Infrysning och forvaring ...................... 14
  Medfoljer leveransen .............................. 8 Frysa in farska livsmedel .................... 14
  Observera rumstemperatur        Superinfrysning .................................... 15
  och ventilation .......................................... 9 Upptining ............................................... 16
  Ansluta skapet ......................................... 9 Skapets .................................................. 16
  Oversiktsbild ......................................... 10 Klistermarke ”OK” ............................... 17
  Sla pa skapet ........................................ 11 Stanga av strommen och ta
  Stalla in temperaturen ......................... 11 skapet ur drift ....................................... 17
  Energisparmod ..................................... 12 Rengoring och skotsel ....................... 17
  Larmfunktion ......................................... 12 Belysning (LED) ................................... 18
  Nyttovolym ............................................. 13 Sa har kan du spara energi ............... 19
  Kylutrymme ........................................... 13 Driftsljud ................................................. 19
  Superkylningen ..................................... 13 Enklare fel man sjalv kan atgarda .... 20
  Frysutrymme ......................................... 13 Service ................................................... 21
  no Innholdsfortegnelse
  Informasjon og advarsler        Fryserom ............................................... 29
  om sikkerhet ......................................... 22 Max. frysekapasitet .............................. 29
  Informasjon om avhending        Frysing og lagring ................................ 30
  av apparat (skroting) ........................... 24 Nedfrysing av ferske matvarer .......... 30
  Leveringsomfang .................................. 24 Superfrysing .......................................... 31
  Ta hensyn til romtemperaturen     Tining av frosne varer ......................... 32
  og ventilasjonen ................................... 25 Interioret ................................................. 32
  Elektrisk tilkopling ................................ 25 Klistremerke “OK” ............................... 33
  Bli kjent med apparatet ...................... 26 Nar apparatet skal slas av og
  Innkopling av apparatet ...................... 27 tas ut av bruk ........................................ 33
  Innstilling av temperatur ..................... 27 Rengjoring av apparatet ..................... 33
  Energisparemodus .............................. 28 Lys (LED) ............................................... 34
  Alarmfunksjon ....................................... 28 Slik kan du spare energi .................... 35
  Nettovolum ............................................ 28 Driftsstoy fra apparatet ....................... 35
  Kjolerommet .......................................... 29 Sma feil som du kan utbedre selv ... 36
  Superkjoling .......................................... 29 Kundeservice ........................................ 37
 • fi  Sisallysluettelo
  Turvallisuusohjeet ja varoitukset ....... 38 Pakastaminen ja pakasteiden
  Kierratysohjeet ...................................... 40 sailyttaminen ......................................... 46
  Toimituskokonaisuus ........................... 40 Tuoreiden elintarvikkeiden
  Sijoitustilan lampotila ja ilmankierto . 41 pakastaminen ....................................... 46
  Laitteen sahkoliitanta ........................... 41 Pikapakastus ........................................ 47
  Tutustuminen laitteeseen .................... 42 Pakasteiden sulattaminen .................. 48
  Laitteen kytkeminen toimintaan ......... 43 Varustelu ................................................ 48
  Lampotilan saato .................................. 43 Tarra »OK« ............................................ 49
  Energiansaastotila ................................ 44 Laitteen kytkeminen pois
  Halytystoiminto ..................................... 44 toiminnasta ja valiaikainen
  Kayttotilavuus ........................................ 44 kaytosta poisto ..................................... 49
  Jaakaappiosa ....................................... 45 Laitteen puhdistus ............................... 50
  Pikajaahdytys ........................................ 45 Valaisin (LED) ....................................... 51
  Pakastinosa ........................................... 45 Nain voit saastaa energiaa ................ 51
  Maksimi pakastusteho ........................ 46 Kayntiaanet ........................................... 51
  Ohjeita kayttohairioiden varalle ......... 52
  Huoltopalvelu ........................................ 53
  da Indholdsfortegnelse
  Sikkerheds- og             Frysekapacitet ...................................... 63
  advarselshenvisninger ........................ 54 Frysning og opbevaring ..................... 63
  Bortskaffelse ......................................... 56 Indfrysning af ferske fodevarer ......... 63
  Leveringsomfang .................................. 56 Superfrysning ........................................ 64
  Rumtemperatur og ventilation ........... 57 Optoning af dybfrostvarer .................. 65
  Tilslut skabet ......................................... 57 Udstyr ..................................................... 65
  L?r skabet at kende ........................... 59 M?rkaten „OK“ .................................... 66
  T?nd skabet ......................................... 60 Sluk, ikke i brug ................................... 66
  Temperaturindstilling ........................... 60 Rengor skabet ...................................... 66
  Energisparefunktion ............................. 61 Belysning (LED) ................................... 67
  Alarmfunktion ........................................ 61 Sadan sparer du energi ..................... 68
  Rumindhold ........................................... 61 Driftsstoj ................................................. 68
  Koleafdeling .......................................... 62 Afhj?lpning af sma forstyrrelser ....... 69
  Superkoling ........................................... 62 Service ................................................... 70
  Fryseafdeling ........................................ 62

Скачать инструкцию

Файл скачали 5 раз (Последний раз: 14 Февраля 2019 г., в 19:34)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям