На сайте 123752 инструкции общим размером 500.87 Гб, которые состоят из 6253790 страниц

Смартфон GOCLEVER FONE 570Q. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя GOCLEVER FONE 570Q. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 68 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Телефоны и связь
Категория
Мобильные телефоны
Тип устройства
Смартфон
Производитель (бренд)
GOCLEVER
Модель
GOCLEVER FONE 570Q
Еще инструкции
Мобильные телефоны GOCLEVER, Смартфоны GOCLEVER
Язык инструкции
русский
Дата создания
20 Июня 2024 г.
Просмотры
56 просмотров
Количество страниц
68
Формат файла
pdf
Размер файла
1015.76 Кб
Название файла
electrolux_manual_electrolux_ehi_8543_f9w.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 68 страниц. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • EHI8543F9W
  ET  Pliidiplaat            Kasutusjuhend          2
  LV  Plits               Lietosanas instrukcija     21
  RU  Варочная панель          Инструкция по эксплуатации   41
 • 2  www.electrolux.com
  SISUKORD
  1. OHUTUSINFO....................................................................................................3
  2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
  3. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................6
  4. IGAPAEVANE KASUTAMINE............................................................................ 8
  5. VIHJEID JA NAPUNAITEID..............................................................................11
  6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 13
  7. VEAOTSING.....................................................................................................14
  8. PAIGALDAMINE...............................................................................................16
  9. TEHNILISED ANDMED....................................................................................19
  10. ENERGIATOHUSUS......................................................................................19
  SULLE MOELDES
  Taname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
  loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
  Nutika ja stiilse disaini korval ei ole unustatud ka teid. Ukskoik, millal te seda ka ei
  kasuta – suureparastes tulemustes voite te alati kindel olla.
  Teretulemast Electroluxi.
  Kulastage meie veebisaiti:
  Kasutusnouanded, brosuurid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
  www.electrolux.com/webselfservice
  Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
  www.registerelectrolux.com
  Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
  www.electrolux.com/shop
  KLIENDITEENINDUS
  Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
  Teenindusse poordumisel peaksid teil olema varuks jargmised andmed. Mudel,
  tootenumber (PNC), seerianumber.
  Andmed leiate andmesildilt.
  Hoiatus / oluline ohutusinfo
  Uldine informatsioon ja nouanded
  Keskkonnateave
  Jaetakse oigus teha muutusi.
 • EESTI 3
  1.  OHUTUSINFO
  Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
  kaasasolev juhend tahelepanelikult labi. Tootja ei
  vastuta vale paigaldamise voi ebaoige kasutuse tottu
  tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
  et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
  1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
  • Seda seadet voivad kasutada vahemalt 8-aastased
  lapsed ning fuusilise, sensoorse voi vaimse puudega
  inimesed voi kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
  kui nende tegevuse ule on jarelvalve ja neid
  juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
  nad moistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
  ohte.
  • Arge lubage lastel seadmega mangida.
  • Hoidke pakendid lastele kattesaamatuna.
  • Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
  see tootab voi jahtub. Katmata osad on kuumad.
  • Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
  kasutada.
  • Ilma jarelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
  hooldustoiminguid labi viia.
  • Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme laheduses
  ainult siis, kui taiskasvanu nende tegevust jalgib.
  1.2 Uldine ohutus
  • Seade ja selle juurde kuuluvad osad lahevad
  kasutamise ajal kuumaks. Arge kutteelemente
  puudutage.
  • Arge kasutage seadet valise taimeriga voi eraldi
  kaugjuhtimissusteemi abil.
  • Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma oli, arge jatke
  toitu jarelvalveta – see voib kaasa tuua tulekahju.

Скачать инструкцию

Файл скачали 19 раз (Последний раз: 26 Августа 2019 г., в 14:59)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям